Тимот на Cool Kids

Нашиот искусен тим е подготвен да го донесе и покаже целиот свет на љубопитните детски очиња. Да ги насочат децата, заедно да градат богати искуства и да го потенцираат нивниот талент со другарување и игра.

Предучилишното образование се смета како отворен и активен процес кој постојано се истражува и менува со иновативни и креативни активности, затоа тимот на Cool Kids редовно работи на подобрување и развој на своите знаења и вештини. Со тоа на децата им е обезбедена комплетна безбедност и секојдневна интелектуална можност со креативни активности за играње и учење.